Mabuhay

Bisitahin ang blog

Maligayang pagdating dito sa aking site! Halina’t sumama sa aking pagharap sa bawat tagpi at buhol ng aking paglalakbay.

Nais kong ibahagi ang aking kaalaman at pananaw sa aking mga kinahihiligan. Hinahangad ko din magbahagi ng mga DIY, mga crochet patterns at mga printables dito sa Mga Tagpi at Buhol.

Ang blog na ito ay nakapokus sa paggagantsilyo, ngunit naglalaman din ng ilang mga karagdagang impormasyon sa aking mga libanagan at mga paglalakbay.

Isinusulat ko ito upang makatulong sa mga nagnanais matuto sa paggagantsilyo, mapagpanatili at makalungsod na pagtatanim, at sa paglalathala ng pahina. Maaari rin namang ibig mo lamang makisama sa bawat tagpi at buhol dito sa daang ating tatahakin.

Malaya kang mag-iwan ng komento sa ibaba at ikagagalak ko kung nanaisin mong makatanggap ng updates sa pamamagitan ng pag-follow sa aking blog. Kung nais mo magpadala ng mungkahi, katanungan o reklamo, I-send ito via email sa tagpiatbuhol@gmail.com.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Taas ↑