Disclaimer

Ang impormasyon na nakapaloob sa website na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Ang mga na-publish sa pamamagitan ng tagpiatbuhol.wordpress.com ay sinusubukan naming panatilihing tumpak at nasa petsa. Hindi kami gumagawa nang representasyon o mga garantiya ng anumang uri, ipinahayag o ipinahiwatig, tungkol sa kakumpletuhan, katumpakan, o kaangkupan sa website o impormasyon, sa mga produkto, mga serbisyo, o mga kaugnay na graphics na nakapaloob sa website para sa anumang layunin. 

Hindi kami mananagot sa anumang pagkawala o pinsala nang walang limitasyon, ano pa mang nagdulot sa pagkawala ng datos o kita na nagmula o may kaugnayan sa paggamit ng website.

Mayroon mga link sa blog na ito na maaari kang ihatid sa iba pang website na hindi sa ilalim ng kontrol ng tagpiatbuhol.wordpress.com. Wala kaming kontrol sa mga likas na katangian, nilalaman,  at mga link ng mga site na iyon. Ang paggamit ng anumang mga link ay hindi nagpapahiwatig ng isang rekumendasyon, kasunduan o pag-eendorso na ipinapahayag sa loob ng mga ito.

Ang bawat paraan ay ginawa upang mahusay na patakbuhin at panatilihin ang blog. Gayunman, ang blog na ito ay walang inaakong pananagutan at hindi mananagot sa, pansamantalang paghinto dahil sa mga isyung teknikal na lampas sa aming kontrol.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Taas ↑